Napraforgó és Szent Imre Családi Napközi

 

 Ha szeretnéd:

 • hogy gyermeked valóban családias légkörben, maximum 9 kisgyermekkel együtt nevelkedjen,
 • jusson rá idő, sok ölelés és mosoly Embarassedodafigyelés, törődés,
 • kedves, maguk is tapasztalt édesanyák, szakképzett óvó nénik fejlesszék sok mesével, dallal, mozgással,
 • ha valami többet szeretnél adni és kapni,

 

Kukkants be hozzánk!

 A vonatsínek

egymás mellett
mennek,
de valahol messze
összeérnek.
Apa szerint
csak a végtelenben.

Apa és anya
is egymás mellett
mennek,
én meg középen,
mert én vagyok a végtelen,
ahol ők összeérnek.

Kiss Ottó: Csillagszedő Márió

Szakmaiságunkról részletesebben:

Napjainkban nagyon sok korai nevelési, pedagógiai szempont, vélemény létezik, ami mind a boldog megélhetés és a boldog jövő zálogát ígéri. Az egy éves korban kezdett idegennyelv tanulás, a korai olvasás és írás képességének elsajátítása, és a fejlesztések is mind-mind, az iskolai előrehaladás versenyképességét diktálják. Vajon tényleg így van? Gyermeked ezektől a foglalkozásoktól boldogabb, és „okosabb” lesz? Jelen van végig a foglalkozásokon, vagy egy zümmögő darázs, vagy légy, esetleg egy berregő repülő érdekli inkább?  Mi marad meg a megígért képességekből és tudásból? Az iskolában pedig elölről kezd mindent? Vajon a gyermeket be lehet dobni (viccesen szólva) egy fejlesztő robotba és kész? Ilyen egyszerű lenne?  Mindenki hallotta már az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Mi jut eszedbe róla a saját életedben? Van időd élni, játszani, boldognak lenni? Valóban azt akarod, hogy gyermeked külön óráról külön órára járva töltse a gyermekkorát? Miért nem lehet egyszerűen gyerek, akit szeretnek nagyon! Ezekhez a gondolatokhoz, két olyan pszichológus véleményét szeretnénk elétek tárni, akiknek a gondolatait magunk is valljuk!

Miért ezt tartjuk fontosnak? Lássuk, mit mond erről a szakma:

„A tanulással kapcsolatban világosan kell látnunk, hogy a gyermek életkorának megfelelő érzelmi érettségre van szüksége ahhoz, hogy a tanulási képessége optimálisan fejlődjön. Vagyis minél érettebb és kiegyensúlyozottabb érzelmileg, annál jobban tud tanulni. A gyermek érzelmi fejlődésére pedig szülei vannak a legnagyobb hatással.” Gary Chapman

Mit mond Vekerdi Tamás ugyan erről „Bölcsődék, óvodák, iskolák” című könyvében?

A 90-es években egy felmérés eredményeképp a következő eredményre jutottunk:

 • A felmérés arra a kérdésre kereste a választ, mire van szüksége a gyermeknek, hogy az életben boldoguljon?  A válasz: Amit az iskolában, szavakban megtanultunk és tudunk - 20%-ban befolyásolják az életben való boldogulásunkat. 75% százalékát öt év alatt az eminensek is garantáltan elfelejtik…
 • De mit is értünk boldoguláson?: kibírom-e önmagamat, tudok-e többé-kevésbé jó kompromisszumokat kötni, el tudom-e viselni a férjemet, feleségemet, gyermekeimet, főnökömet, munkatársaimat. Ezek nem a velünk született értő képességen, az IQ-n múlnak, hanem az érzelmi intelligencián, az EQ-n. Hogyan tehetünk szert érzelmi intelligenciára, hogyan juttathatjuk hozzá gyermekeinket?  Első feltétele: magzati kortól az a testi és lelki biztonság, amit csak az emberi kapcsolatok – a testi érintésben, a lelki odafordulásban és kommunikációban kifejeződő kapcsolatok – tudnak megadni…
 • Korai tanítás? A kisgyerekek idegrendszere rendkívül plasztikus, nagyon sok mindenre lehet korán, jól beidomítani, de ez a gyermeken valójában nem segít (sőt a későbbiekben inkább kárára van)…
 • Megérik, mint alma a fán… Tudnunk kellene: ahogy a kisgyerek magától áll fel és indul el, ahogy magától tanul meg beszélni, úgy egész fejlődése, érlelődése spontán és szabad folyamatokhoz kötött, melyekben a lefejlesztőbb tevékenyég a szabad játék…
 • Mire van hát szüksége? Magzatkorától kezdődő, személyes kapcsolatra, testi és lelki értelemben vett érzelmi biztonságra, majd szabad játékra, mesére, érzelmi intimitásra, dúdolókra, mondókákra, versikékre, tevékenységekre (homokkal, vízzel, festékkel; és sokféle más anyaggal…), lehetőségre, beszédben és cselekvésben (és érzelmekben, képzeletáramlásban) jó mintákra, melyeket utánozhat. 3-4 éves korától pedig olyan óvodára, mely ugyancsak az érzelmi biztonságot adja meg elsősorban – a gyereket, mintegy szociális anyaölbe fogadja– és a fenti lehetőségeket valósítja meg, most már gyerektársaságban.”

 

Hogyan valósul ez meg nálunk?

Bölcsis csoportunkban: 15 hónapos – 3 éves korig (Szent Imre Babaközi)

Csoportunkban megalapozzuk a gyermek érzelmi intelligenciáját (EQ), későbbi tanulási készségeit: a kognitív, érzelmi, és szociális képességeit.

Foglalkozásainkat, a piciknek a szabad kötetlen játékba „csempészve” tartjuk meg.

Hogyan?

 • személyiséget kibontakoztató, feltétel nélküli elfogadással
 • megkülönböztetett figyelemmel
 • ölbeli mondókázással
 • mese - és zeneterápiával
 • anyanyelvi neveléssel
 • mozgásfejlesztéssel
 • sok dicsérettel, megerősítéssel, szabályokkal
 • ingerdús környezetben

Ovis csoportunkban: 3-5 éves korig (Napraforgó-csoport)

 • megalapozott képességek kibontakoztatásával
 • kompetenciák fejlesztésével
 • személyiség további pozitív megerősítésével
 • szókincsbővítéssel, sok-sok mondókával és verstanulással
 • gazdag magyar népmesekincsünk ápolásával
 • zeneovival
 • kreativitásuk fejlesztésével
 • matematikai gondolkodás fejlesztésével
 • kézügyesség fejlesztésével
 • térérzékelés-fejlesztéssel
 • testséma fejlesztéssel
 • szociális készségek fejlesztésével
 • apróbb feladatokkal, megbízásokkal (naposi munkával)
 • szabad levegőn sok-sok mozgással

Kiemelt fejlesztési területeink: meseterápia, zeneterápia, mozgásfejlesztés

MINDEZEKET RENGETEG JÁTÉKKAL, SZERETETTEL!

 

Végezetül miért is jó választás a családi napközi?

Családi napközinkben egyéni igényeket is ki tudunk elégíteni: egyéni étrend, szobatisztaságra szoktatás tekintetében. Mindemellett az is lényeges, hogy kis létszámú csoportokban foglalkozunk a gyermekekkel.

Tudjuk, hogy nagyon nehéz a választás, hogy kire is bízzuk gyermekünket, ha már el kell, vagy el szeretnénk menni dolgozni. Szeretnénk minden szülő figyelmét felhívni, amennyiben lehet, ezt ne tegye lelkiismeret furdalással. Döntse el magában, hogy mit is szeretne, döntsék el a szülők ketten, semmiképpen ne a gyermekkel beszéljük ezt meg! Nekünk kell döntenünk, hogy, mit és hogyan szeretnénk!

Szakembereink: óvónő, gyógypedagógus

Szeretettel várunk BenneteketSmile!

 

A napirend

A jól kialakított, a gyermek szükségleteit figyelembe vevő napirend visszahat az életfolyamatokra, így segítve a fejlődést. A napirend ugyanúgy tartalmaz, ciklikusan visszatérő, ismétlődő elemeket, mint ahogy egy család életének szervezésében is jelen vannak ritmikusan ismétlődő, visszatérő rituálék. Ezek a rituálék segítik a gyermekeket abban, hogy térben és időben tájékozódjanak, ezáltal biztonságban érezzék magukat. Mivel az 1-6 éves gyermekek időérzéke még fejletlen, napjaikat úgy élik meg, mint történések, cselekvések sorozatát. Tiszteletben tartjuk, toleráljuk a kisgyermekek igényeit a napi tevékenységek tervezése során.

Időtartam

Tevékenység

7. 00/8.00 – 12.00

Érkezés

Szabad játék a szobában

Kézmosás, reggeli /igény szerint/

Foglalkozások a szobában: rajzolás, festés torna, körjáték, stb…

 10. 00

Tízórai: gyümölcs és folyadék

10.30 – 11.45

Az időjárás függvényében a szabadban, vagy a szobában játszunk.

12.00

 

ebéd

Kézmosás, fogmosás, lepihenés.

Mesemondás

14.30 - tól

Ébredés folyamatosan

14.30 – tól

tisztálkodás,

folyamatos uzsonna,

játék

15.30 / 16. 30

 Távozás

 

H Á Z I R E N D

 

Nyitvatartási idő: 

Napraforgó Családi Napközi: H – P: 07.00 - 15.30

Szent Imre Családi Napközi: H – P: 08.00 – 16.30

Június 15 – augusztus 31. között 08.00 – 16.00.

 

1. Étkeztetés, napirend:

A programok és a napirend folyamatos biztosítása érdekében kérjük, hogy a gyermekek érkezzenek be legkésőbb: 9.00-ig az intézménybe. Amennyiben a fél, vagy az egész napos családi napközi szolgáltatást veszik igénybe, kérjük a szülőket a beszoktatási idő befejeztével, miután átadta a gyermeket a gondozónak ne maradjon az intézményben.

A szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermeknek az étkezéssel kapcsolatban kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszer és gyógyszer allergiáról stb.

2. Miután a gondozó a gyermeket átadta a szülőnek, a szülő felelőssége az intézmény területén a gyermekről való gondoskodás.

3. Együttműködés a szülőkkel

A Családi napközi – ha a gyermek szüleivel másképp nem egyeztek meg, - csak a szülőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, azt írásban kell rögzíteni. Váratlan akadály esetén a szülőnek telefonon jeleznie kell, hogy ki viheti el a gyermekét. 14 év alatti gyermek, ezzel a feladattal nem bízható meg.

4. Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

A gyermek a családi napközibe csak akkor nyerhet felvételt, ha az életkorának megfelelő védőoltásokat megkapta és ezt, oltási könyvével igazolni tudja.

A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét - mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást - legkésőbb tárgynap reggel 8.00 óráig kell az ellátást végzőnek jelezni.

A családi napközibe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5 °C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzés-gyanús gyermek a családi napközit nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a családi napközit értesíteni kell.

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a családi napköziben, a gondozó értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót.

Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek. Gyógyszert a Családi napközi nem vesz át.

5. Ruházat

A gyermekek saját ruhájukat használják és szüleik gondoskodnak tiszta váltóruháról, fésűről, fogkeféről, annak tisztán tartásáról, papír zsebkendőről, pelenkáról és törlőkendőről. A tisztasági felszerelésről (WC-papírról és szalvétáról), a Családi napközi fenntartója gondoskodik.

Kérjük, hogy az intézménybe otthonról személyes tárgyakat csak a legszükségesebbeket hozzák, mert a gyermek személyes tárgyaiért (pl.: játékok), felelősséget nem tudunk vállalni.

6. Az ellátás költségei

A gyermekfelügyeletre a személyes gondoskodást nyújtó ellátásért és az étkezésért kell térítési díjat fizetni. A fenntartó évi két alkalommal élhet az árváltoztatás jogával. A térítési díj havonta fizetendő. A térítési díjat a szülő vagy törvényes képviselő a tárgyhó 10. napjáig egy összegben fizeti be. A Családi napközi a szolgáltatást a szülővel kötött ellátási szerződés alapján nyújtja. E szerződés 30 napos határidővel bármikor felbontható, ha a szülő ezt írásban jelzi. A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálásáról, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek, illetve szülői engedéllyel külső promótálásra felhasználjuk őket.

7.  Dohányozni az intézmény egész területén tilos!

 

Hozzászólások   

+1 #2 Németh Zsombor 2013-09-23 13:47
Kedves Móni,Nóri,Gabóc és Julcsi!

Nagyon szépen köszönünk mindent amit a kis fiamért Zsombiért tettetek. köszönjük a türelmeteket és a kedvességeteket . Zsombi nagyon szeretet oda járni és még néha most is emlegeti a bölcsit. Az első naptól fogva élvezte az ott létet. Néha még hétvégén is hisztizett hogy mehessen. Csak ajánlani tudom mindenkinek és ajánlani is fogom. Köszönünk mindent. További sok sikert és még több boldog kis gyereket kívánunk.

Németh Zsombor és a szülők (Gábor és Anett)
puszi
Idézet
0 #1 Keszthelyi-PotóJudit 2013-09-23 09:50
Engem már az első pillanatban megfogott a napköziben az a meleg, családias légkör, ami körülvett minket.
Értem ezt a szellemiségre, a nevelők lényére, a berendezésre,a színekre.
Borókánk már nagylány óvodás, mégis sokszor emlegeti a bölcsis időt, "Nénikét" és Nórit.
Szerettünk/szeretünk Titeket! :)
Keszthelyi-Potó Judit
Idézet